Een bijzonder jubileumboek van een montfortaan

Negen familieleden Hupperts gingen tussen 1890 en 1940 naar de scholen in Schimmert van de montfortanen (Apostolische school Ste Marie voor de jongens) en de meisjes (Dochters der Wijsheid). Drie van hen leerden door voor priester en bereikten hoge posities in de congregatie der montfortanen: Matthieu was twintig jaar provinciaal van de Nederlandse provincie; zijn broer Jean, Mariaprediker in Leuven, België. Hun neef Jef Hupperts ontwikkelde de Maria Bibliotheek in Leuven en nam van zijn oom Jean de leiding van de Mariale Werken over. Die mariale activiteiten bestaan nog altijd: https://mariaalcentrum.be/

Over Jean bezit ik een uniek herinneringsboek uit 1951 dat voor hem gemaakt is toen hij 50 jaar kloosterling was. Zijn secretariaat, bestaande uit een tiental ongetrouwde vrouwen, leken die full time zich inzetten voor het mariale werk, stelden dit boek samen. Zij werden ook wel Huppertinnen genoemd omdat ze zo toegewijd waren aan Jean.

Het boek bevat een gedetailleerd verslag van alle feestelijkheden met als hoogtepunt een persoonlijk telegram van de paus aan de jubilaris. In het boek wordt dat moment heel precies beschreven: ‘Niets kon onze pater zo blij maken, dan wel de goedkeuring, bewondering en zegen van onze heilige vader de paus.’ Terwijl iedereen is verzameld in de kloosterkapel, wordt het telegram voorgelezen ‘in het Frans en daarna vertaald! De emotie greep ons naar de keel!… De pater bidt met ons een Onze Vader en Wees Gegroet, tot de intenties van zijne heiligheid de paus en het Magnificat… Wat zullen wij nog beleven? Maandag 13 augustus om 18.15 uur’.

Verder bevat het Gedenkboek een overzicht van de ontvangen reacties, meer dan honderd brieven en 72 telegrammen. In die brieven worden veel herinneringen opgehaald aan ontmoetingen met Jean, bijvoorbeeld tijdens retraites die hij organiseerde, of een van de vele preken die hij heeft gehouden.

De jubilaris wilde geen cadeaus voor zichzelf maar vroeg een ‘geestelijke ruiker’: het opdragen van missen, het bidden van de rozenkrans en een financiële bijdrage voor de bouw van een Montfort kapel. In het boek staat een overzicht van de vele honderden individuen en organisaties die geld gaven, in totaal bijna 300.000 Belgische francs, een enorm bedrag voor die tijd.

Deel dit bericht

Pierre Hupperts

Auteur ‘Het dorp en mijn familie. Gulpen en de familie Hupperts 1810-2010’.

Gerelateerd