De eerste keer dat de familienaam Hupperts opduikt is in de zestiende eeuw, rond 1560. De Hupperts leven dan in het grensgebied van Frankrijk en Duitsland, in de Elzas en het Moezelgebied.

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw migreert de Hupperts naar de regio rond de stad Keulen. En in de negentiende eeuw trekken zij vanuit dit gebied naar de huidige Belgische Voerstreek en Zuid-Limburg. Zij vestigen zich vooral in de gemeenten Simpelveld, Kerkrade en Bocholtz.

In Geneanet komt anno 1800 de naam Hupperts 324 keer voor in de Benelux en Duitsland. Er zijn twee grote clusters: het grensgebied met Duitsland/Frankrijk (150) en het gebied rond Aken (168).

De eerste Hupperts in Gulpen

De Gulpener tak van de familie Hupperts ontwikkelt zich eigenlijk in isolement. Jan Hendrik  Hupperts, geboren in Holtum nabij Born in Zuid-Limburg,  heeft een Pruisische vader afkomstig uit Lommersum, nabij Keulen. Jan Hendrik komt, na het overlijden van zijn vader, met zijn zus Elisabeth en moeder Eva Maria Hupperts-Vinck in 1810 aan in Gulpen. De familie woont sindsdien onafgebroken in het dorp, inmiddels acht generaties.

Speciaal is het om in genealogisch onderzoek mijn eigen naam Pierre Hupperts al vanaf de achttiende eeuw tegen te komen. Zo is er één geboren in 1753 in Huppenbroich, een klein dorp in de Eifel vlak bij Monschau. In veel generaties Hupperts in Gulpen komt een Pierre voor.

De overlijdensakte van Martin Huperts. Hij trouwde in 1805 met Eva Maria Vinck uit Gulpen. Na zijn overlijden in 1810 ging de weduwe met haar twee kinderen terug naar haar geboortedorp. Daarmee begon de aanwezigheeid van de familie Hupperts in Gulpen.

Verhalen