Uit de kranten van 28 oktober 1947

Op die dag bevat de krant, ruim drie jaar na de bevrijding van Zuid-Limburg nog altijd heel veel berichten die wijzen op de gevolgen van de oorlog. Zo meldt het Limburgs Dagblad dat de Verenigde Staten zich zorgen maken over de groeiende graantekorten. Europa en Nederland zijn nog grotendeels afhankelijk van de import van graan en in het kader van het Marshallplan onderzoekt Amerika of het graan ingekocht kan worden in Argentinië en Canada voor distributie in Europa.

De schoenen zijn nog altijd op de bon en er wordt bekend gemaakt dat er een nieuw soort bon gaat komen die de bonnen met het oude merkje zullen gaan vervangen.

Mr. G. Bisschop, economisch adviseur uit Rotterdam biedt zich in een advertentie aan als expert voor de behandeling van alle oorlogsschade en militaire vorderingen bij de regeringsbureaus.

Er is onrust over de toenemende invloed van Rusland dat steeds meer propaganda maakt voor haar denkbeelden en overal in de wereld bondgenoten zoekt om te strijden tegen de dominantie van het Westen. In de Poolse hoofdstad Warschau vindt een bijeenkomst plaats van communistische landen waarbij flink wordt afgegeven op het westen, dat uit alle macht probeert om de koloniën onder controle te houden.

Over datzelfde Warschau wordt gemeld dat in de buurt van de stad 20.000 graven zijn ontdekt van vermoorde Sovjet krijgsgevangenen.

En dan berichten over Limburg. Daar speelt het weer parten. Door het aanhoudende tekort aan regen verdrogen de weiden en is het voer voor het vee uiterst schaars. De aanvoer in de stoomzuivelfabriek van Sittard van melk is met 40% teruggelopen. Er wordt hulp gevraagd aan de overheid om de lasten van de boeren te verlichten. Op een grote vergadering van de boerencoöperatie wordt gepleit om andere producten te gaan maken dan boter en melk.

Ook onrust onder medewerkers van bakkerijen, die dreigen te gaan staken omdat de werkgevers zich niet houden aan de uitbetaling van de toegezegde vakantietoeslag. Ze stellen een ultimatum. Bij de advertenties valt nog een schriftelijke cursus voor knippen en naaien op. Miep van Boven leert per brief de lezeressen om in 4 weken een rokje te maken. En japonnen kunnen al gemaakt worden na zeven weken. De lesbrieven kosten f 0,50 per stuk. De advertentie bevat een uitknip-bon voor een gratis proefles en een gratis modeboekje.

Deel dit bericht

Pierre Hupperts

Auteur ‘Het dorp en mijn familie. Gulpen en de familie Hupperts 1810-2010’.

Gerelateerd

Sinterklaas, een eeuw geleden

Een eeuw geleden, half november 1922 staan de kranten vol met advertenties over het aanstaande Sinterklaasfeest. Een bonte verzameling van cadeau-tips, voor rijk en arm,

Lees meer »

Duitse dienstbodes

Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog trekken tienduizenden jonge, ongehuwde Duitse vrouwen naar Nederland om ze gaan werken als dienstmeisje. De vlucht uit Duitsland is

Lees meer »