Luik en Zuid-Limburg

Luik ligt zo’n 40 kilometer van de gemeente Gulpen-Wittem. Van oudsher waren er veel contacten tussen Luik en de Zuid-Limburgse regio. Heel lang was Zuid-Limburg meer gericht op de Zuiderburen dan op het Hollandse Noorden. Er waren veel familiebanden en Luik was voor veel Limburgers een aantrekkelijke stad om boodschappen te doen (mooie kleren kopen). Veel meisjes werkten er een tijd als dienstmeisje om de Franse taal en nette omgangsvormen te leren. Duizenden Limburgers werkten in de Waalse mijnen van het Luikse steenkoolbekken. En menig muzikant volgde zijn opleiding op het Luiks conservatorium dat al in 1826 isopgericht.

Ook politiek en kerkelijk is Luik belangrijk geweest voor Limburg. Voordat het Limburgse bisdom Roermond ontstond, was Limburg onderdeel van het bisdom Luik, dat al dateert

van 1191.

Wie nu Luik binnenrijdt, passeert oude industriële gebouwen. De grote bloeiperiode van Luik was in de 19e een 20er eeuw, toen een belangrijk centrum van  staal- en steenkoolindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog ging het snel bergafwaarts met deze traditionele industrieën. De steenkoolmijnen gingen net als in Zuid-Limburg, geleidelijk dicht; de laatste mijn sloot in 1984. Ook de staalindustrie kon de mondiale concurrentie niet aan. Allerlei fusies konden niet voorkomen dat in 2011 het laatste bedrijf de deuren sloot.

Nieuwe kansen werden toen gezocht voor de Waalse economie en de regering van het Waalse gewest zette in op Luik als belangrijk distributie- en transportcentrum. De luchthaven, met relatief weinig passagiers, bloeide vanaf 1996 op door de overschakeling op vrachtvervoer. Tussen 1998 en 2007 verdrievoudigde het aantal tonnen aan goederen dat vervoerd wordt. In 2018 vestigde Alibaba, de Chinese webwinkel gigant zich op de luchthaven met een Europees distributiecentrum. En onlangs, zo meldden de Limburgse regionale kranten, is een vergunning aangevraagd voor verdere uitbreiding van het aantal vrachtvluchten.

Veel van dat vliegverkeer gaat over Zuid-Limburg en de uitstoot en het lawaai ervan zijn belastend voor mens, natuur en slecht voor het toerisme. Alle gemeenten in Zuid-Limburg zijn in de pen geklommen om te pleiten voor beperking van met name de nachtvluchten. In de nacht worden de wettelijke geluidsnormen nu al vaak overtreden. Luik staat (weer) op de politieke agenda!

Deel dit bericht

Pierre Hupperts

Auteur ‘Het dorp en mijn familie. Gulpen en de familie Hupperts 1810-2010’.

Gerelateerd

Sinterklaas, een eeuw geleden

Een eeuw geleden, half november 1922 staan de kranten vol met advertenties over het aanstaande Sinterklaasfeest. Een bonte verzameling van cadeau-tips, voor rijk en arm,

Lees meer »

Duitse dienstbodes

Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog trekken tienduizenden jonge, ongehuwde Duitse vrouwen naar Nederland om ze gaan werken als dienstmeisje. De vlucht uit Duitsland is

Lees meer »