Aad de Haas

In de kerk van Wahlwiller hangen bijzondere kruiswegstaties met een turbulente geschiedenis.

De maker ervan, Aad De Haas wordt in 1920 geboren te Rotterdam in een streng katholiek gezin. Hij blijkt tekentalent te hebben en gaat in 1938 naar de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunst. In september 1943 houdt hij een expositie die door de Duitse bezetter als ‘ontaard’ wordt bestempeld. De Sicherheitsdienst neemt alle werken in beslag. Hij wordt opgepakt, met name vanwege een schilderijtje getiteld ‘De Dode Clown’, waarop  een sterke gelijkenis is tussen de clown en de gevangenen in de concentratiekampen. Zes maanden zit hij gevangen. Na zijn vrijlating vlucht hij in augustus 1944 naar Zuid-Limburg, vlak voor de bevrijding. Hij vestigt zich eerst in Ingber en later op een van de zolders in de bijgebouwen van kasteel Neubourg. Daar vertrekt hij in 1952 en gaat wonen op kasteel Strijthagen in Landgraaf dat eigendom is van de Oranje-Nassau mijnen. De geluiden van de nabijgelegen staatsmijn Wilhelmina doen hem denken aan de scheepsfluiten van de boten die in Rotterdam de Maas bevaren. Die geluiden helpen om zijn heimwee naar Rotterdam te verzachten.

In 1946 krijgt hij de opdracht tot het maken van de 16 Kruiswegstaties en een aantal muurschilderingen in de kerk van Wahlwiller. Hij werkt daar bijna een jaar aan, in een andere stijl en met andere kleuren dan gebruikelijk is. De kerk is het niet eens met zijn weergave van de centrale figuren van het katholieke geloof en verbiedt het werk. Het wordt een langdurige affaire die landelijke aandacht krijgt. Op goede vrijdag 1949 draagt de Haas zelf, samen met een plaatselijk lid van het kerkkoor, de staties de kerk uit.

Het zal duren tot 1981 voordat de staties onder grote publieke belangstelling en met toestemming van Mgr. J Gijsen weer worden teruggeplaatst in de kerk van Wahlwiller, de plek waar zij voor bestemd waren. Aad de Haas zelf maakt dat niet meer mee want hij overlijdt op 31 maart 1972 als gevolg van een hersenbloeding in het ziekenhuis te Heerlen. Hij laat dan zijn vrouw en zeven kinderen achter. En een uitgebreid, gevarieerd en gewaardeerd oeuvre.

Deel dit bericht

Pierre Hupperts

Auteur ‘Het dorp en mijn familie. Gulpen en de familie Hupperts 1810-2010’.

Gerelateerd

Sinterklaas, een eeuw geleden

Een eeuw geleden, half november 1922 staan de kranten vol met advertenties over het aanstaande Sinterklaasfeest. Een bonte verzameling van cadeau-tips, voor rijk en arm,

Lees meer »

Duitse dienstbodes

Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog trekken tienduizenden jonge, ongehuwde Duitse vrouwen naar Nederland om ze gaan werken als dienstmeisje. De vlucht uit Duitsland is

Lees meer »